Ningbo Yihui International Logistics Co., Ltd

Contact us

Tel: +86-0574-83865597
Fax: +86-0574-83865591
Add: Rm 211 , 2nd FL , ShiJiWeiYe (A) Building , No.12 Nian Jiu Lane, HaiShu District , Ningbo , China , 315000

Home > News

The top 10 ports in China

Author : Date : 2015-1-4 9:35:44
The ranking of Chinese cargo-handling capacity of seaports is as following.They are ranking by total handing capacity,foreign trade handing capacity and container handing capacity.

The top 10 of total handing capacity are Ningbo-Zhoushan port,Shanghai,Tianjin,Tangshan,Guangzhou,Suzhou,Qingdao,Rizhao,Qinhuang Island and Yantai.

The top 10 of foreign trade handing capacity are Ningbo-Zhoushan,Shanghai,Qingdao,Tianjin,Tangshan,Rizhao,Shenzhen,Suzhou,Guangzhou and Lianyun Port.

The top 10 of Container handing capacity are Shanghai,Shenzhen,Ningbo-Zhoushan,Qingdao,Guangzhou,Tianjin,Haikou,Zhanjiang,Dalian and Xiamen.